Logistyka

Sieć WLAN świetnie się sprawdza w logistyce. Dokładniej mówiąc, to rozwiązanie można zastosować wszędzie tam, gdzie zastosowanie mają mobilne terminale. Przykładem mogą tu być zarówno duże centra logistyczne, jak i sporych rozmiarów magazyny.

Żeby korzystać z zalet komunikacji WLAN, przede wszystkim należy tu mieć stały dostęp do sieci. Wszystko dlatego, że szybkość transmisji pomiędzy paletami i regałami bywa zwykle bardzo niska. Ogromne wyzwanie dla sieci bezprzewodowych, korzystających z kontrolera, stanowi bowiem środowisko magazynowe z elastycznie konfigurowanymi regałami, a także stale zmieniające się struktury składowania palet. Najbardziej wymagające są obszary pełne regałów z półkami zawieszonymi na różnych wysokościach. Właśnie tu, w krótkich odstępach czasu, parametry łączności radiowej mogą się bardzo zmieniać.

W logistyce sieć WLAN obsługuje przede wszystkim funkcje sterowania. Oprócz tego, nawet w tak wymagającym środowisku fizycznym wykorzystywane są bezpośrednio przychodzące i odbite fale radiowe. Właśnie w taki sposób, przy wykorzystaniu technologii MIMO (Multiple Input Multiple Output), utrzymywane jest stabilne połączenie transmisji danych. Należy jednak pamiętać o bardzo ważnej kwestii – żeby kompensować zmieniające się współczynniki odbić i tłumienia sygnału, parametry pracy w takim środowisku muszą być stale i automatycznie dostosowywane.

Przy okazji warto sobie uświadomić, że środowisko logistyczne jest najbardziej krytycznym obszarem działalności przedsiębiorstwa. Wszystko przez to, że duże znaczenie odgrywa w nim czas. Każda awaria sieci komunikacyjnej to straty, wynikające z przerwania wielu kluczowych procesów pracy w takiej organizacji. Dlatego tak kluczowa jest współpraca solidnego sprzętu z niezawodnym oprogramowaniem. Niezbędne jest ponadto wykorzystywanie certyfikatów, które zapewniają zgodność danego rozwiązania z obowiązującymi standardami. To szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę stale rosnącą liczbę punktów dostępowych oraz urządzeń końcowych czy użytkowników/klientów.