Sieci WLAN

Usługi w zakresie projektowania, pomiarów oraz audytu sieci bezprzewodowych wykonujemy w oparciu o ponad
20 letnie doświadczenie w pracach nad sieciami bezprzewodowymi dla logistyki i przemysłu. Usługi wykonujemy za pomocą w pełni profesjonalnego oprogramowania oraz sprzętu, a każde zrealizowane zlecenie zakończone jest kompleksowym i profesjonalnym raportem.

Projektowanie nowych i rozbudowa istniejących sieci WLAN

Pomiar propagacji sygnału

Audyt istniejącej sieci WLAN

Projekt powdrożeniowy i dokumentacja powdrożeniowa

Szkolenia

Instrumenty finansowe

Login

Reset Your Password