Menu Zamknij

ExtremeControl

 

Ponieważ najwięcej naruszeń bezpieczeństwa ma swój początek na urządzeniach końcowych, przedsiębiorstwa potrzebują szczegółowej kontroli użytkowników i urządzeń IoT oraz spójnych polityk w ramach całej infrastruktury sieciowej. Nasze rozwiązanie do kontroli dostępu oferuje scentralizowaną i szczegółową widoczność i kontrolę wszystkich punktów końcowych w sieciach przewodowych i bezprzewodowych w ramach jednego, prostego, elastycznego i łatwego w obsłudze panelu sterowania.

 

ExtremeControl pozwala na bezpieczne wdrożenie koncepcji BYOD oraz IoT i zabezpiecza sieć przed zewnętrznymi zagrożeniami. Pozwala na centralne zarządzanie i definiowanie szczegółowych polityk, dzięki czemu możliwa jest realizacja wymagań dotyczących zgodności z różnego rodzaju regulacjami, usługi lokalizacyjne, uwierzytelnianie i aplikowanie dedykowanych polityk wobec użytkowników i urządzeń.

Dla rozszerzenia możliwości polityk dostępowych, mogą być one stosowane automatycznie w ramach rozwiązań Smart OmniEdge, Automated Campus oraz Agile Data Center.

Rozwiązanie ExtremeControl do kontroli dostępu sieci integruje się z głównymi platformami korporacyjnymi, w tym technologami z zakresu bezpieczeństwa sieci, zarządzania mobilnością, analitycznymi, działającymi w chmurze i przeznaczonymi dla centrów danych. Ponadto, dostępne jest otwarte API typu Northbound pozwalające na tworzenie własnych integracji z kluczowymi systemami korporacyjnymi.

Korzyści jakie daje stosowanie ExtremeControl:


▪ bezpieczeństwo sieci dzięki szczegółowej kontroli polityk i widoczności,
▪ wyjątkowo proste i bezpieczne wprowadzanie gości i urządzeń IoT do sieci,
▪ pełna widoczność sieci dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania i powiadamiania,
▪ mniejsza liczba luk bezpieczeństwa dzięki ocenie stanu zabezpieczeń systemów końcowych,
▪ rozszerzanie integracji z narzędziami bezpieczeństwa poprzez firewalle następnej generacji.

  form-icon

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko*

  E-mail*

  Telefon*

  Wiadomość