Extreme AirDefense

Platforma ExtremeWireless AirDefense Services Platform (ADSP) upraszcza zarządzanie, monitorowanie i zabezpieczanie sieci WLAN. Platforma realizuje 3 główne zestawy funkcji – Security & Compliance (bezpieczeństwo i zgodność), Network Assurance (ochrona sieci), Proximity Awareness & Analytics (znajomość sieci i analityka) – w ramach modularnej architektury by zmaksymalizować elastyczność wdrożenia i zminimalizować jego koszty.

Platforma ADSP łączy informacje zebrane z sieci przy pomocy sensorów lub punktów dostępowych z możliwościami analitycznymi inteligentnej centralnej konsoli zarządzania dostępnej lokalnie, aby realizować ciągłe monitorowanie sieci, automatyzować bezpieczeństwo, zapewniać zgodność z przepisami, zdalne mechanizmy rozwiązywania problemów oraz usługi lokalizacyjne.

Korzyści jakie daje Extreme AirDefense:
  • elastyczność,
  • centralizacja,
  • możliwości dostosowania do potrzeb organizacji.