Służba zdrowia

W świecie medycyny, działanie sieci WLAN najlepiej jest widoczne w szpitalach. Tu jak na dłoni widać, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie tego typu rozwiązań. Mówimy bowiem o środowisku, w którym nie ma miejsca na słabą jakość czy pomyłki – także te technologiczne.

O dojrzałości i perfekcyjnym dostosowaniu tej technologii świadczy sprawne korzystanie z łączności Wi-Fi przez aparaturę medyczną, monitorującą podstawowe parametry życiowe, a także przez system informacji o pacjentach czy telefonię medyczną. Nawet krótkotrwałe przerwy w działaniu sieci Wi-Fi mogą narazić zdrowie, a nawet życie pacjentów.

W tym przypadku kluczowym parametrem jest dostępność i rozmieszczenie poszczególnych punktów dostępowych. Wszystko musi być perfekcyjnie zaplanowane – przede wszystkim infrastrukturalnie. Chodzi o to, by w przypadku awarii jednego elementu, sąsiednie punkty dostępowe automatycznie przejęły jego funkcje, wypełniając powstałą lukę. Do pracy „wkraczają” tu wówczas specjalne mechanizmy, których zadaniem jest optymalizacja działania systemów końcowych. Dzięki nim, ciągłość komunikacji może zostać utrzymana.

Mało tego! Coraz częściej w placówkach medycznych wykorzystywane są specjalne systemy do zarządzania cyfrowymi danymi medycznymi pacjentów. A na tym nie koniec, bo w przyszłości wymagania dotyczące dostępnego pasma zostaną zwiększone przez integrację systemów do cyfrowego przetwarzania obrazów i przesyłania zdjęć w wysokiej jakości przez sieć bezprzewodową.

Kolejną sprawą, wiążącą się z siecią WLAN w środowisku medycznym jest także ta, dotycząca bezpośrednio samych pacjentów. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie im dostępu do Internetu. Każdy pobyt w szpitalu to bowiem rozłąka z bliskimi – niejednokrotnie z tymi, którzy mieszkają daleko od miejsca hospitalizacji. Takie rozwiązanie to zaś dla pacjenta możliwość zachowania łączności ze światem zewnętrznym. Pośrednio może to nawet mieć wpływ na samopoczucie pacjenta oraz przyspieszyć proces jego powrotu do zdrowia. Najlepiej to widać w szpitalach dziecięcych.

Tym, co należy przedłożyć ponad komfort pacjenta, jest jednak jego bezpieczeństwo. To o nie należy zadbać w pierwszej kolejności. Dlatego konieczne są solidne metody uwierzytelniania, wyraźny podział na poziomie logicznym, a także kontrola pasma. To właśnie te elementy należy bezwzględnie uwzględnić na etapie rozważania strategii bezpieczeństwa dla placówki medycznej.