Projekt przedwdrożeniowy i dokumentacja powdrożeniowa

Projekt przedwdrożeniowy powstaje na podstawie potrzeb wskazanych przez klienta, specyfiki branży, parametrów fizycznych obiektu oraz wykonanych pomiarów. Realizujemy też modernizacje i rozbudowy istniejących sieci. Na podstawie przesłanych planów wykonujemy analizę potrzeb i projekt pokrycia obiektu siecią WiFi.

Dokumentacja powdrożeniowa jest kluczowym elementem zakończenia realizacji każdego wdrożenia sieci WLAN.