Extreme 2

Extreme AirDefense

 

Platforma ExtremeWireless AirDefense Services Platform (ADSP) upraszcza zarządzanie, monitorowanie i zabezpieczanie sieci WLAN. Platforma realizuje 3 główne zestawy funkcji – Security & Compliance (bezpieczeństwo i zgodność), Network Assurance (ochrona sieci), Proximity Awareness & Analytics (znajomość sieci i analityka) – w ramach modularnej architektury by zmaksymalizować elastyczność wdrożenia i zminimalizować jego koszty.

 

 

Platforma ADSP łączy informacje zebrane z sieci przy pomocy sensorów lub punktów dostępowych z możliwościami analitycznymi inteligentnej centralnej konsoli zarządzania dostępnej lokalnie, aby realizować ciągłe monitorowanie sieci, automatyzować bezpieczeństwo, zapewniać zgodność z przepisami, zdalne mechanizmy rozwiązywania problemów oraz usługi lokalizacyjne.


Korzyści jakie daje Extreme AirDefense:

  • elastyczność,
  • centralizacja,
  • możliwości dostosowania do potrzeb organizacji.

 

projekt-bez-tytulu17-1-640x907-removebg-preview

     

    E-mail*