case study

OSM w Piątnicy

Na drodze do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia ruchu w sieci.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy dostarcza do sklepów świeże, naturalne i zdrowe produkty mleczne: masła, kefiry, śmietany, mleka, jogurty, twarogi, różnego typu serki oraz koktajle. Wszystkie produkty powstają na ekologicznie czystym obszarze o typowo rolniczym charakterze i doskonale sprawdzają się jako składnik pysznych dań w domowej kuchni, a także jako przekąska do pracy czy do szkoły.

Obecnie OSM w Piątnicy zatrudnia około 1000 pracowników. Ma swoich przedstawicieli handlowych w każdym województwie Polski. Produkcja wyrobów gotowych odbywa się w zakładach w Piątnicy i Ostrołęce. Właśnie w tych dwóch lokalizacjach wdrożone zostały przełączniki sieciowe Extreme Networks pracujące w centrum oraz na brzegu sieci.

„Do realizacji wdrożenia zgłosiło się wielu oferentów. Jednak zakres rozwiązania proponowanego przez IBCS Poland, a także dodatkowe elementy związane z monitorowaniem i zarządzaniem siecią w ramach tych funkcjonalności, zdecydowały o wyborze właśnie tego rozwiązania.”

OSM w Piątnicy w liczbach:

 • 15 grup produktowych,
 • łącznie w ofercie spółdzielni znajduje się 115 różnych produktów,
 • kadra liczy około 1000 osób,
 • przedstawiciele handlowi spółdzielni są w 16 województwach w Polsce,
 • magazyn mieszczący 5,5 tys. palet na 13 poziomach.

Cele i wyzwania:

 • możliwość zarządzania całością sieci,
 • możliwość analizy zdarzeń w środowisku sieciowym,
 • zwiększenie bezpieczeństwa sieci,
 • podniesienie wydajności.

Głównym wyzwaniem było doprowadzenie do sytuacji, w której możliwe jest zarządzanie siecią, a także kontrola nieautoryzowanego dostępu do sieci. Przeszkodą była niejednorodna sieć z ograniczoną dostępnością usług.

[forminator_form id=”12611″]
Piątnica

Przełączniki sieciowe Extreme Networks w OSM w Piątnicy

Wdrażanie nowego rozwiązania przypadło na czas, który rodził dodatkowe wyzwania. Jednak pomimo niezwykłej sytuacji, związanej z panującą pandemią, zespoły robocze IBCS Poland na bieżąco konsultowały postęp prac. Wszystko odbywało się w formie zdalnej, podczas regularnych telekonferencji organizowanych przez Spółdzielnię. Nie stanowiło to przeszkody do wyłapywania i eliminowania poszczególnych przeszkód. Samo podejście do sprawy z obu stron pozwoliło zaś sprawnie przeprowadzić wdrożenie pomimo panujących ograniczeń.

Zadanie zostało podzielone na dwa główne etapy:

 • analiza oczekiwań OSM w Piątnicy, audyt istniejącej sieci LAN i WLAN; realizacja działań poprzez instalację oraz konfigurację przełączników sieciowych Extreme Networks, a także instalację oraz konfigurację oprogramowania do monitoringu i zarządzania infrastrukturą sieciową;
 • integracja istniejącej sieci WLAN z nową siecią LAN, wykonanie dokumentacji wdrożenia oraz przygotowanie zespołu do korzystania z nowego rozwiązania (szkolenie pracowników OSM z nowych systemów monitoringu i zarządzania infrastrukturą sieciową).

Zastosowano system zarządzania siecią Extreme Management Center (XMC). Sieć składa się z przełączników sieciowych Extreme Networks, co pozwala na stabilną i bezpieczną łączność między oddziałami firmy. Jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem sieciowym Spółdzielni oraz zarządzane z jednego pulpitu wraz z pozostałymi elementami całego rozwiązania.

Poprawa bezpieczeństwa i wydajności

Rozwiązania zaproponowane przez IBCS Poland sprawiły, że znacząco wzrosło bezpieczeństwo sieci OSM w Piątnicy. Ponadto uproszczone zostało zarządzanie całym środowiskiem sieciowym. Mleczarnia ma teraz dostęp do pełnej informacji o stanie swojej sieci, podłączonych do niej urządzeniach czy aktywności sieciowej poszczególnych użytkowników.

Zbigniew Koplin podkreśla, że wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez IBCS Poland umożliwiło poprawę bezpieczeństwa oraz wydajności OSM, a także pozwoliło na zarządzanie całością sieci, czyli przyniosło dokładnie te efekty, których spółdzielnia oczekiwała.

Warto zaznaczyć, że środowisko zostało tak zaprojektowane i wdrożone, aby była możliwa jego dalsza, ewentualna rozbudowa. Zastosowane tu rozwiązanie można w przyszłości rozbudować w oparciu o wzrost i zmianę potrzeb Spółdzielni. Jest ono bowiem skalowalne i elastyczne.