aa pomiar propagacji sygnału


Pomiar propagacji sygnału

 

W skład pomiarów sieci wifi przeprowadzanych przez naszych specjalistów wchodzą wszechstronne badania poszczególnych parametrów pracy sieci Wi-Fi. Podstawowym badaniem jest sprawdzenie mocy sygnału w środowisku rzeczywistym. Następnie weryfikujemy pokrycie sygnału w testowanym obszarze. Symulujemy pokrycie obszaru sygnałem w sytuacji uszkodzenia jednego lub wielu punktów dostępowych (access pointów). Nasza oferta obejmuje pomiary oraz analizę problemów w sieciach bezprzewodowych w biurach, halach produkcyjnych oraz magazynach.

Standardowa analiza i pomiary sieci wifi obejmują:

  • badanie i analizę wykorzystania kanałów w pasmie 2.4Ghz i 5GHz przez
  • system klienta i analizę interferencji między kanałowych,
  • badanie mocy sygnału wykorzystywanych punktów dostępowych w
  • środowisku Klienta, w tym występowanie martwych stref w pasmie 2.4Ghz i 5GHz,
  • badanie mocy sygnału w przypadku awarii jednego lub większej ilości punktów dostępowych,
  • badanie wpływu innych sieci bezprzewodowych na środowisko klienta.Pomiary SNR (signal to noise ratio), w tym występowanie wrogich punktów dostępowych (“rogue AP”),
  • analiza całego widma radiowego pod kątem występowania obcych sieci oraz zakłóceń, w tym zakłóceń niepochodzących z systemów 802.11,
  • problemy aplikacyjne, wynikające z problemów sieci bezprzewodowych, takich jak roaming klientów, problemy z VoIP/Video (jitter, packet loss, round trip packet),
  • badanie i analiza pojemności systemu, w tym wydajności access pointow.

W trakcie naszych pomiarów sieci wifi korzystamy z profesjonalnego oprogramowania oraz sprzętu, który pozwala nam na wizualną analizę problemów, a także daje nam zestaw narządzi do tzw. „live troubleshooting” sieci bezprzewodowych.