44

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci bezprzewodowej

 

Sieci WLAN do niedawna były odbierane przez IT jako wolniejsza, mniej wydajna i mniej bezpieczna alternatywa dla tradycyjnej sieci LAN. Obecnie działy IT uważają ją za wymagany standard. Niewątpliwie wynikiem tego jest coraz większe zapotrzebowanie firm na urządzenia mobilne oraz wszechobecny trend mobilności, Sieć bezprzewodowa jest istotnie niezbędnym warunkiem realizacji procesów w przedsiębiorstwie.

Radioprojektowanie wykonujemy wykorzystując profesjonalne oprogramowanie. Za jego pomocą szacujemy rozmieszczenie punktów dostępu (access pointów) w taki sposób, by siła sygnału była optymalna. W rezultacie z prowadzonym działaniem nie mogą występować interferencje międzykanałowe. Co więcej odpowiednia pojemność sieci (zdolność do zachowania wydajnego i stabilnego połączenia w zależności od jej obciążenia) została zachowana. Odpowiednie modele matematyczne zaszyte w oprogramowaniu pozwalają nam na uzyskanie danych wyjściowych. Uwzględniają one tłumienność ścian, sufitów i innych przeszkód terenowych.

Przy projektowaniu i wykonywaniu lokalnej sieci komputerowej może okazać się konieczne wykonanie wizji lokalnej. Podczas której badana jest obecność i wpływ sąsiednich sieci Wi-Fi. Ale też możliwe zakłócenia oraz interferencje z różnych źródeł (także źródeł niebędącymi urządzeniami 802.11).

Rozpocznij z nami etapy projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej

  • Wysyłasz nam wymagania co do sieci. Tj. opis budynku, biura, pomieszczenia, ilość urządzeń, które mają korzystać z sieci, usługi, które będą w sieci uruchomione.

 

  • Informujesz nas z jakiego typu (jakiego producenta) punktów dostępowych chcesz korzystać.

 

  • My przedstawimy wycenę – Ty ją akceptujesz.

 

  • Wyznaczamy termin wykonania projektu.
  • Wysyłasz nam plik .PDF lub .DWG (AutoCad) na podstawie którego rozrysowujemy plan pomieszczeń i nanosimy na niego tłumienności obiektów. Tj. ścian, regałów, biur, itp. W razie konieczności zadajemy pytania co do samych pomieszczeń lub budynku
  • UWAGA: na tym etapie niekiedy okazać się może, iż konieczne jest wykonanie wizji lokalnej. Podczas której badana jest obecność i wpływ sąsiednich sieci Wi-Fi!
  • Otrzymujesz raport, w którym zamieszczone będą informacje co do konkretnego rozmieszczenia access pointów. M.in. rozrysowujemy trasy kablowe i opisujemy ewentualne punkty dystrybucyjne. Raport zawiera teoretyczne wartości przepustowości, zakłóceń międzykanałowych, teoretyczne wartości opóźnień w sieci oraz jej pojemności.