Projektowanie nowych i rozbudowa istniejących sieci WLAN

Sieci bezprzewodowe jeszcze do niedawna były odbierane przez działy IT jako wolniejsze, mniej wydajne i mniej bezpieczna alternatywa dla tradycyjnej sieci LAN. Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie firm na urządzenia mobilne oraz wszechobecny trend mobilności, działy IT obecnie uważają ją za wymagany standard, który jest niezbędnym warunkiem realizacji procesów w przedsiębiorstwie.

Radioprojektowanie wykonujemy wykorzystując profesjonalne oprogramowanie, za pomocą którego szacujemy rozmieszczenie punktów dostępu (access pointów) w taki sposób, by siła sygnału była optymalna. W związku z prowadzonym działaniem nie mogą występować interferencje międzykanałowe, a odpowiednia pojemność sieci (czyli jej zdolność do zachowania wydajnego oraz stabilnego i niezawodnego połączenia na danym obszarze w zależności od jej obciążenia) została zachowana. Odpowiednie modele matematyczne zaszyte w oprogramowaniu pozwalają nam na uzyskanie danych wyjściowych, które uwzględniają tłumienność ścian, sufitów i innych przeszkód terenowych.

Przy projektowaniu sieci bezprzewodowej może okazać się konieczne wykonanie wizji lokalnej, podczas której badana jest obecność i wpływ sąsiednich sieci Wi-Fi, w tym możliwe zakłócenia oraz interferencje z różnych źródeł (także źródeł niebędącymi urządzeniami 802.11).

Etapy projektowania sieci bezprzewodowej

  1. Wysyłasz nam wymagania co do sieci, tj. opis budynku, biura, pomieszczenia, ilość urządzeń, które mają korzystać z sieci, usługi, które będą w sieci uruchomione.
  2. Informujesz nas z jakiego typu (jakiego producenta) punktów dostępowych chcesz korzystać.
  3. My przedstawimy wycenę Ty ją akceptujesz.
  4. Wyznaczamy termin wykonania projektu.
  5. Wysyłasz nam plik .PDF lub .DWG (AutoCad) na podstawie którego rozrysowujemy plan pomieszczeń i nanosimy na niego tłumienności obiektów, tj. ścian, regałów, biur, itp. W razie konieczności zadajemy pytania co do samych pomieszczeń lub budynku.
  6. UWAGA: na tym etapie niekiedy okazać się może, iż konieczne jest wykonanie wizji lokalnej, podczas której badana jest obecność i wpływ sąsiednich sieci Wi-Fi!
  7. Otrzymujesz raport, w którym zamieszczone będą informacje co do konkretnego rozmieszczenia access pointów – m.in. rozrysowujemy trasy kablowe i opisujemy ewentualne punkty dystrybucyjne. Raport zawiera teoretyczne wartości przepustowości, zakłóceń międzykanałowych, teoretyczne wartości opóźnień w sieci oraz jej pojemności.